งานประมูลภาพ พระบรมฉายาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
 #ให้เพื่อสร้าง #โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
วาดโดยอาจารย์ดินหิน รักษ์พงษ์อโศก
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สจล.
 จัดงานประมูลพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และบริจาคเงินเพื่อร่วมสร้าง รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ซึ่งเป็นผลงานของศิลปิน อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 13:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม
ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการด้านวิทยุและโทรทัศน์ MCOT(อสมท.)
พิธีเปิดงานโดยพระเมธีวชิโรดม(ว.วชิรเมธี)
image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

ภูมิพฤกษา ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้บริจาควัสดุทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จำนวน 2 รายการ
1.เจลอนามัยล้างมือ แบบหัวปั๊ม ขนาด 500 กรัม จำนวน 240 ขวด มูลค่า 47,760 บาท
2.แผ่นกรองฟิลเตอร์ สำหรับใส่หน้ากากอนามัย จำนวน 625 แพ็ค มูลค่า 93,750 บาท
image
บจก.สมุนไพร ภูมิพฤกษา และ และบริษัทในเครือ
พร้อมด้วย สท.สมชาย,ร้านป้าแอ๊ด,สมาชิกหมู่บ้านสุขกมล,
วนัญญา,ลินดาเฮ้าส์,ฟาร์มเป็ด ,ร้านมาดาม ข้าวแกง, ตะวันยิ้ม เนอเซอรี่,
1314 COFFEE และ ร้านกุ่ยช่ายคุงหมิง
ได้ร่วมกันเเจกของให้ชาวบ้านในพื้นที่ ในโครงการ “รวมน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”
 ภูมิพฤกษา ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ได้บริจาควัสดุทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี
จำนวน 3 รายการ
1.เจลอนามัยล้างมือแบบหัวปั๊มภูมิพฤกษา ขนาด 500 มล. จำนวน 168 ขวด ขวดละ 199 บาท เป็นจำนวนเงิน 33,432 บาท
2.แผ่นกรองฟิลเตอร์ สำหรับใส่หน้ากากอนามัย จำนวน 125 แพ็ค แพ็คละ 150 บาท เป็นจำนวนเงิน 18,750 บาท
3.น้ำดื่ม จำนวน 25 แพ็ค แพ็คละ 12 ขวด ขวดละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 55,182 บาท
image
ภูมิพฤกษา ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19
ทางบริษัทได้บริจาควัสดุทางการแพทย์
ให้กับผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จำนวน 2 รายการ
1. เจลอนามัยล้างมือแบบหัวปั๊มภูมิพฤกษา ขนาด 500 มล. จำนวน 350 ขวด (50 ลัง) ขวดละ 199 บาท เป็นจำนวนเงิน 69,650 บาท
2.แผ่นกรองฟิลเตอร์ สำหรับใส่หน้ากากอนามัย จำนวน 1250 แพ็ค (10 ลัง) แพ็คละ 150 บาท เป็นจำนวนเงิน 187,500 บาท
รวมทั้งสิ้นสินค้า 60 ลัง เป็นมูลค่า 257,150 บาท
image
image
image
image
image
บจก.สมุนไพร ภูมิพฤกษา และบริษัทในเครือ
ได้แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต้อนรับวันเปิดเรียน #เพื่อน้อง
#ร่วมสนับสนุนเด็กๆปลอดภัยจากโควิด
รวมแจก 7 โรงเรียน 
ร.ร.วัดหนองตำลึง /ร.ร.วัดห้วยยาง / ร.ร. วัดหนองกะขะ / ร.ร.วัดบ้านงิ้ว /
ร.ร. วัดบ้านไร่ / ร.ร.วัดหนองกระทุ่ม / ร.ร.วัดโป่งตามุข
เป็นจำนวน 2,612 ชิ้น
image
image

here

image
image
image
image
image
image
image
image
#ให้เพื่อสร้าง
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดงานประมูลและจำหน่ายพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของ “อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก” จำนวน 94 ภาพ
image
image
image
image
image
บริษัทสมุนไพรภูมิพฤกษา รวมกับ อาจารย์ดินหิน
มอบภาพ รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙๔ ภาพ
เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหาร
บจก.สมุนไพร ภูมิพฤกษา
และบริษัทในเครือทีมผู้บริหาร
ได้ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
image
image

บจก.สมุนไพร ภูมิพฤกษาและบริษัทในเครือทีมผู้บริหาร
ได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้กับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกรุ่งเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพหมานคร

 CSR (Corporate Social Responsibility)

บริษัทได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มูลนิธิหมอชาวบ้าน นิตยสาร
หมอชาวบ้าน วารสารคลินิกสถาบันโยคะวิชาการ และมูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพด้วยสิ่งพิมพ์และสื่อ
ของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ  และการใช้สมุนไพรเพื่อ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว และงบประมาณของประเทศเสริมสร้างสุขภาวะ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

image
Powered by MakeWebEasy.com