บจก.สมุนไพร ภูมิพฤกษา และบริษัทในเครือ
ได้แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต้อนรับวันเปิดเรียน #เพื่อน้อง
#ร่วมสนับสนุนเด็กๆปลอดภัยจากโควิด
รวมแจก 7 โรงเรียน 
ร.ร.วัดหนองตำลึง /ร.ร.วัดห้วยยาง / ร.ร. วัดหนองกะขะ / ร.ร.วัดบ้านงิ้ว /
ร.ร. วัดบ้านไร่ / ร.ร.วัดหนองกระทุ่ม / ร.ร.วัดโป่งตามุข
เป็นจำนวน 2,612 ชิ้น
image

ร่วมสนับสนุนเด็กๆ

ปลอดภัยจากโควิด

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

ร่วมสนับสนุนเด็กๆ

ปลอดภัยจากโควิด

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

ร่วมสนับสนุนเด็กๆ

ปลอดภัยจากโควิด

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

ร่วมสนับสนุนเด็กๆ

ปลอดภัยจากโควิด

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

ร่วมสนับสนุนเด็กๆ

ปลอดภัยจากโควิด

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

ร่วมสนับสนุนเด็กๆ

ปลอดภัยจากโควิด

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

บจก.สมุนไพร ภูมิพฤกษา และ และบริษัทในเครือ
พร้อมด้วย สท.สมชาย,ร้านป้าแอ๊ด,สมาชิกหมู่บ้านสุขกมล,
วนัญญา,ลินดาเฮ้าส์,ฟาร์มเป็ด ,ร้านมาดาม ข้าวแกง, ตะวันยิ้ม เนอเซอรี่,
1314 COFFEE และ ร้านกุ่ยช่ายคุงหมิง
ได้ร่วมกันเเจกของให้ชาวบ้านในพื้นที่ ในโครงการ “รวมน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”
image

“รวมน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

“รวมน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

“รวมน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

“รวมน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

#ให้เพื่อสร้าง
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดงานประมูลและจำหน่ายพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของ “อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก” จำนวน 94 ภาพ
image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

บริษัทสมุนไพรภูมิพฤกษา รวมกับ อาจารย์ดินหิน
มอบภาพ รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙๔ ภาพ
เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหาร
บจก.สมุนไพร ภูมิพฤกษา
และบริษัทในเครือทีมผู้บริหาร
ได้ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
image
image

บจก.สมุนไพร ภูมิพฤกษาและบริษัทในเครือทีมผู้บริหาร
ได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้กับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกรุ่งเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพหมานคร

 CSR (Corporate Social Responsibility)

บริษัทได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มูลนิธิหมอชาวบ้าน นิตยสาร
หมอชาวบ้าน วารสารคลินิกสถาบันโยคะวิชาการ และมูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพด้วยสิ่งพิมพ์และสื่อ
ของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ  และการใช้สมุนไพรเพื่อ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว และงบประมาณของประเทศเสริมสร้างสุขภาวะ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

image
Powered by MakeWebEasy.com